MEB Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik

20 Ağustos 2017 Pazar, 23:27Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Rehberlik ve Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığına dönüştürüldü.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik ve Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığına dönüştürüldü.<br /><br />Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.<br /><br />Buna göre, Bakanlığa bağlı "Rehberlik ve Kontrol Başkanlığı", "Teftiş Kurulu Başkanlığı"na dönüştürüldü.<br /><br />Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş gaye ve hedeflere, performans ölçütlerine ve nitelik standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek ve elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmekle mesul olacak. <br /><br />Kurul, Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun etkinlik ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın vazife ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık maarif müfettişleri aracılığıyla yürütecek.<br /><br />Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinin rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin Bakanlık maarif müfettişleri aracılığıyla yürütülmesi de Kurulun görevleri arasında yer alıyor.<br /><br />Teftiş Kurulu Başkanlığı, başkan, daire başkanları, Bakanlık maarif müfettişleri ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, atanmalarını, görevlendirilmelerini, yükselmelerini, çalışma usul ve esaslarını; maarif müfettişleri ve yardımcılarının niteliklerini, müsabaka ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, çalışma merkezleri arasında yer değiştirmelerini düzenleyecek.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Genel Genel Yandex.Metrica
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz